Priser

taxor_maj_2016_05

  • Begär alltid taxameterkvitto.
  • Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare.
  • Fasta priser tillämpas. 
  • Skriftlig information finns hos föraren.

Läs mer på Taxi Ängelholms hemsida.